Wednesday, 16 January 2013

LÄNGTAR VÄV!




Delar ur den vävda kollektionen "Under uppbyggnad".
Frågan var? Hur kan man uttrycka hårda material som
t ex betong, plåt, järn och glas från byggnadsindustrin
med mjuka textila material i väv?

No comments:

Post a Comment