Wednesday, 26 September 2012

Monoprinting at KKV!

Mönstret Rosendjungel har tre lager. Här trycks lager två med
tekniken monoprint. /H.

Saturday, 22 September 2012

Umami på något sätt...

Detalj av målning i blått av Anders Österlin. /H.

Thursday, 20 September 2012

Friday, 14 September 2012

Små rutiga pralliner med namn från städer vi gillar:
Berlin, Warszawa, Bergen och Paris.

(Foto: Tony Kristensson/Breadfield)

Monday, 10 September 2012

I ARKITEKTENS SKISSBOKIdag lägger vi en sista hand vid några av våra
kollektioner; fotograferar skisser och sätter titlar.

Thursday, 6 September 2012

Wednesday, 5 September 2012

TRÄKATEDRALEN VID VÄTTERN

Vi brukar säga att det borde vågas mer i offentliga miljöer.
Eftersom estetik som är menad att falla alla i smaken
ofta inte tilltalar någon.
.
Här är ett exempel på någon som vågade. I Habo kring 1723.

Tuesday, 4 September 2012

Liten i den jättestora arkitektens skissbok, 
mönsterkollektion från Butler/Lindgård 2012.

Monday, 3 September 2012