Sunday, 10 February 2013

RUM AV FÄRG

Stora handen, lilla trappan. Undersökning av hur
färg påverkar den rumsliga upplevelsen. Experiment med
varma färger, kalla färger, kontraster och ytsrukturer så
som blankt och matt.
Titta på och läs om andra rum av färg här och här. /H


No comments:

Post a Comment