Sunday, 3 March 2013

RÖDA RUMMET

Vårt hus har klätts i byggställningar och rött flor. Då och dåackompanjerade av
män i skägg med verktyg. 
Från insidan kan sägas att rött flor är lite festligt i början.
Men verkligen bara i början. /K.
________________________________________________________
Titta på ännu festligare inklädningar hos Christo och Jeanne-Claude här!

No comments:

Post a Comment