Wednesday, 13 August 2014

MANIFEST / MÅNGFALD

Vår nya handtryckta minikollektion Manifest/Mångfald bär på önskan om en värld där alla människors lika värde är en självklarhet.
I det geometriska mönstret Manifest framträder en stad. Ljuset strilar genom abstrakta former som tillsammans utgör en tillflyktsort utan begränsningar men med en mängd referenser. Det är visionen om en plats där alla är välkomna och alla kan känna sig hemma.
Mönstret Mångfald är en sammansättning av olika individer där likheter och egenheter överlappar varandra. Varje enskild figur bidrar till helheten och förlusten av en enda skulle innebära ett irreparabelt hål.

Främlingsfientliga vindar blåser i Sverige och Europa och vi tycker att det är dags att de som kan säger ifrån. Manifest/ Mångfald är vårt ställningstagande för kärlek, jämlikhet och ett värdigt bemötande. 

Just nu visar vi båda på Formex i Stockholm, monter B17:20. Välkomna!! /K+H

No comments:

Post a Comment