Friday, 14 September 2012

Små rutiga pralliner med namn från städer vi gillar:
Berlin, Warszawa, Bergen och Paris.

(Foto: Tony Kristensson/Breadfield)

No comments:

Post a Comment