Wednesday, 5 September 2012

TRÄKATEDRALEN VID VÄTTERN

Vi brukar säga att det borde vågas mer i offentliga miljöer.
Eftersom estetik som är menad att falla alla i smaken
ofta inte tilltalar någon.
.
Här är ett exempel på någon som vågade. I Habo kring 1723.

No comments:

Post a Comment